مديريت زمان

tima management

مدیریت زمان در یک تعبیرساده یعنی: توانایی اداره ی زمان.

بحث مـدیریت زمان فقط به کنترل زمان و افزایش ساعات مطالعه اختصاص ندارد، بلکه آن به هرچیزی که منجربه افزایش بهره وری مطالعه شود ارتباط  دارد، از جمله: اصول و راهبرد های مطالعه، روشهای برنامه ریزی، و حتی آمادگیهای روانی.

درست درس خواندن

اگر زیاد درس بخوانید، اما درست نخوانید، یعنی زمان را کشـته اید! درست درس خواندن مساوی خواهدبود با حـداکثر اسـتفاده از زمان موجود، و این یعنی بهره وری ساعات مطالعه. در این باره، عـوامل زیادی را میتوان نام برد که به هرکـدام درجای خود اشاره خواهد شد. اگر نمیتوانید از سـاعات مطالعه خود اسـتفاده مطلوب را ببرید، باید به دنبال عوامل ودلایل آن بگردید و هیـچ دلیلی نباید موجب فرار شما از این واقعیت شود،چرا که عملا زمان شما بدون استفاده ی مفید تلف خواهدشد.

دانش آموزانی که نمیتوانندخـوب درس بخوانند، با ارتباط دادن مشکل خود به عوامل بیـرونی مانند کمـبود امـکانات، ضعف تدریس دبیران، کم بودن زمان و…،عملا از پذیرش این واقعیت که مشکل اصلی به خود آنها و انگیزه هایشان مربوط است، فرار میکنند.

درست درس خواندن یا مطالعه ی بهینه، یعنی استفاده کامل از زمان موجود برای درک وفهم مطالب.

خروج از بن بست افزایش ساعات

گاه دانش آموزان به قـدری درباره ی افزایش ساعات مطالعه اصـرار و تمـرکز دارندکه مسـاله مهمتراسـتفاده بهینه ازساعات مـطالعه به فراموش سپرده میشود. یادتان باشد که شما در مـسابقه ی رکـورد گیری افزایش ساعات شـرکت نکرده اید و این که کسی ساعات بیشتری را صرف مطالعه کند،لزوما به معنای پیشرفت نخواهد بود.

افزایش ساعات مطالعه باید روندی تدریجی ومـنطقی داشته باشد و در کنار آن باید نحوه ی استفاده مطلوب و بهینه از زمان نیز باید مورد توجه جدی باشد. هستند دانـش آموزانی که روزانه 4-5ساعت مطالعه میکنند ولی به انـدازه یک ساعـت استفاده میبرنـد و در مقـابل دانش آموزانی که یک ساعت مطالعه میکنند ولی از همه ی آنها کاملا بهره میگیرند. بنابراین هنر درس خواندن شما به زیاد خواندن نیست و اگر دانش آموزی به این نکته توجه نکند ممکن است دچار خود فریبی شود.

اگرافزایش ساعات مطالعه مهم است،استفاده بهینه ازاین ساعات مهمتراست.

فضای ذهنی

اگر کاری برای انسان مهـم باشد خود به خود قسمت عمـده ای از فضـای ذهنی او را اشـغال خواهد کرد. کسی که درس مـیخواند امـا به فکر درس خواندن نیست،در واقع کاری را جدی نگرفته است. معنای واقعی-اهمیت درس خواندن- این است که حداقل قسمت قابل توجهی ازفضای ذهنی به آن اختصاص یابد.

اگر برای کنکور درس میخوانید،چه حجمی از اشتغالات ذهنی شما را به صورت واقعی و نه کاذب کنکور تشکیل میدهد؟به عبارت خود مانیتر، چقدر کنـکوری فکر میکنید؟چقدر جـوّ کنکور شما را گرفـته است؟ شاید طرح این موضـوع برای خیلیها عجیب باشد، اما باید بـدون تعارف بگوییم، دانش آموزانی هستند که به رغم ادعا،عملا بیشتر شعار میدهند و کنکور به دلایل خودآگاه وناخودآگاه واقعا اصلیترین مشغله ی ذهنی آنان نیست. وقتی کاری برای انسان مهم باشد، او با تمام وجود جذب آن میشود.

با ملاکهایی میتوانید تشخیص دهیدکه شما چقدر فضای درس خواندن یا کنکور قرار گرفته اید و تا چه حد در این موضوع جدی هستید.

  • چقدر به مسائل حاشیه ای فکرمیکنید؟
  • موقع درس خواندن چقدر جذب مطالعه میشوید؟
  • به هنگام مطالعه،چقدر دچار حواسپرتی میشوید؟
  • مطالعه شما تا چه اندازهای هوشیارانه است؟
  • آیا هنگام مطالعه، زود خسته میشوید؟
  • چقدر در برنامه هایتان جدی هستید؟
  • نگاه شما به ایام درس خواندن چگونه است؟
  • نگاه شمابه ایام کنکور چگونه است؟ اجباری یا اختیاری؟

متاسفانه برحسب عادت،دانش آموزان هرچه به امتـحانات یا کنکور نزدیکتر میشوند،تازه متـوجه حساسیت موضوع شده و سعی میکنند خود را درفضای آن قرار دهند. این عادت ماست که کارها را در دقیقه ی 90 انجام میدهیم،لذا در مورد امتحانات و کنـکور هم در شـرایط بحرانی و روزهای پایانی،حساسیت موضوع برایمان بیشترمیشود.

بنابراین،یک عامل مهم درمدیریت زمان این است که درک ما از درس خواندن و کنـکور چیست؟ و چقدر فضای ذهنی ما درجهت درس خواندن یا کنکور قرارگرفته است؟

برداشته شده از وبسایت معلم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *