نتایج دعوت به مصاحبه دکتری سراسری سال 1396 اعلام شد.

مصاحبه دکتری 96

نتایج دعوت به مصاحبه دکتری سراسری سال 1396 اعلام شد.

برای کسب اطلاعات از:

✔️بررسی قبولی و تحلیل کارنامه

✔️تاریخ دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاههای مختلف

✔️مدارک لازم جهت مصاحبه دکتری

✔️آگاهی از تراز و نحوه امتیاز دهی بخشهای پژوهشی، آموزشی و جلسه مصاحبه

✔️نحوه تنظیم رزومه

جهت اطلاع از برنامه های زمان بندی مصاحبه دکترا

و چگونگی روند مصاحبه با ما تماس بگیرید.

تماس با تلفن های مرکز الو سلام مشاور

از تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد

9099071639

س بگیرید.

    اعلام زمان‌بندی مصاحبه دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه شهید چمران
    انتشار جزئیات ارزیابی تخصصی دکتری ۹۶ دانشگاه رازی
    اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه سمنان
    انتشار اطلاعیه مصاحبه آزمون دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه هنر اصفهان
    اعلام زمان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه خواجه‌نصیر
    اعلام زمان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه قزوین
    اعلام شهریه دوره‌های غیرروزانه دکتری ۱۳۹۶ دانشگاه سمنان
    اعلام نتایج انتخاب رشته داوطلبان دکتری ۹۶
    انتشار برنامه زمانی مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه پیام نور

 

 

سئو