,

چگونه برای کنکور درس بخوانیم

ذهن بسیاری از دانش آموزان کنکوری در آغاز مطالعه برای این آزمون، با سؤال چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟
مشغول شده است.

مسیر کم و بیش یک ساله مطالعه برای کنکور، نیاز به برنامه ریزی های دقیق دارد و دانش آموز باید با آگاهی و هدف مندی قدم در این مسیر بگذارد.

برای اینکه کوچک ترین فرصتی را از دست ندهید، از همان آغاز شیوه های صحیح برنامه ریزی و شیوه صحیح مطالعه برای کنکور را باید فرا بگیرید.

چگونه برای کنکور درس بخوانیم

برای رسیدن به پاسخ اینکه چگونه برای کنکور درس بخوانیم، باید ابتدا عوامل تاثیرگذار بر مطالعه خود را شناسایی کنیم.
برای مثال مکان مطالعه از عوامل مهم است و انتخاب مکان درست می تواند تمرکز و در نتیجه بازدهی مطالعاتی شما را تا حد زیادی بهبود ببخشد.
برخی از مشاوران تنها سالن های مطالعه عمومی را مکان مناسبی برای مطالعه می دانند.
اما تجربه ثابت کرده است که برای همه داوطلبان این گونه نیست و برخی با رفت و آمد های داخل سالن مطالعه تمرکز خود را به راحتی از دست می دهند.

مکان صحیح برای مطالعه باید خالی از عواملی باشد که سبب حواس پرتی داوطلب می گردد.
برای مثال اگر در اتاق خود درس می خوانید، بهتر است دیوارها خالی از پوستر های حواس پرت کن باشد.
و حتی الامکان شخص دیگری در اتاق شما به کار دیگری مشغول نباشد.
درصورتیکه امکان مطالعه در فضایی آرام و بدون حواس پرتی برای شما وجود ندارد، به کتابخانه رجوع کنید.

برای دانستن این که چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟

باید با کسب راهنمایی از مشاوران با تجربه و متخصص “الو سلام مشاور” ، به روش درستی دست یابید و زمان را با روش های غلط از دست ندهید.

مشاوره کنکور تلفنی

  • چگونه برای کنکور درس بخوانیم که دروس حفظی را فراموش نکینم؟
  • روش های مطالعه ی صحیح و کاربردی درس فیزیک چیست؟
  • شیوه صحیح خواندن دروس هنر را چگونه بیاموزیم؟
  • آیا مرور دروس مختلف، شیوه های متفاوتی را می طلبد؟
  • آیا تست زنی نیز روش خاصی دارد؟
  • آیا شیوه صحیح مطالعه برای کنکور با شیوه های مطالعه برای امتحانات متفاوت است؟
  • چگونه برای کنکور درس بخوانیم که بیشترین بازدهی را داشته باشیم؟