نوشته‌ها

,

چگونه برای کنکور درس بخوانیم

ذهن بسیاری از دانش آموزان کنکوری در آغاز مطالعه برای این آزمون، با سؤال چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟ مشغول شده است. مسیر کم و بیش یک ساله مطالعه برای کنکور، نیاز به برنامه ریزی های دقیق دارد و دانش آموز باید با آگاهی و هدف مندی قدم در این…