نوشته‌ها

موفق
,

رشته‌ های سال نهم

رشته‌های سال نهم: دانش‌آموزان در پایان پایه نهم، شاخه تحصیلی (نظری یا فنی) و رشته تحصیلی خود را تعیین می‌کنند. شاخه‌ها و رشته‌های هدایت تحصیلی دانش‌آموزان در شاخه نظری: رشته‌های علوم انسانی، معارف اسلامی، ریاضی فیزیک همچنین علوم تجربی ب…
موفق

به چه کسانی موفق می‌گویند؟(قسمت دوم)

اشتیاق نقطه شروع همه فعالیت‌ها: هر کس که می‌خواهد موفق شود باید آن قدر رسیدن به هدف برایش مهم باشد که در راه آن از هیچ کوشش و فعالیتی دریغ نورزد و تمام فعالیت‌هایش را به آن معطوف کند. این‌گونه است که می‌توان ذهن را درگیر اشتیاق بیش‌تری برا…