نوشته‌ها

معرفی

معرفی رشته‌های دوره‌های کاردانی

رشته‌های مقطع کاردانی نظام جدید که در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیر‌انتفاعی پذیرش می‌شوند هر ساله توسط سازمان سنجش اعلام می‌گردد که می توان به صورت زیر معرفی نمود:         جدول شماره یک          جدول شماره دو         …